Ιδρυτικά Μέλη

 • Λουλούδης Εμμανουήλ
 • Μακριδάκης Μάρκος
 • Στεφανουδάκης Αντώνιος
 • Κλεινάκης Νικόλαος
 • Τζελάκης Στυλιανός
 • Γεωργουσάκης Γρηγόριος
 • Δριδάκης Νικόλαος
 • Παντελιδάκης Χαράλαμπος
 • Μανουσάκης Γεώργιος
 • Μιχελάκης Ιωάννης
 • Κασελάκης Ευτύχιος
 • Μαστοράκης Δημήτριος
 • Μακρής Γεώργιος
 • Βοσκοπουλάκης Κων/νος
 • Κασελάκης Στυλιανός
 • Παπαδάκης Ιωσήφ
 • Τζανουδάκης Αδάμ
 • Χατζιδάκης Εμμανουήλ
 • Μαστοράκης Ιωάννης
 • Παπαδάκης Μιχαήλ
 • Ξηρουδάκης Μύρων
© 2019 Ένωση Κρητών Αγίων Αναργύρων
acebook
outube
χεδιασμός